Radiátorové topení

Radiátorové topení, to je topenářská klasika oblíbená pro dostupnou pořizovací cenu. I toto má však svá pravidla. Je potřeba jinak dimenzovat radiátory pokud jsou připojeny ke kotli na pevná paliva, a jinak dimenzovat radiátory, pokud je zdrojem tepla tepelné čerpadlo.

Jiné armatury se používají při samotížné cirkulaci topné vody a jiné při topném systému s oběhovým čerpadlem. Potrubní rozvody můžeme provést z mědi, nebo plastohliníkového potrubí, tzv. Alpexu. Ale i zde je potřeba brát ohled na to, jaký bude zdroj tepla.

A můžete mít klasické deskové radiátory, nebo designové radiátory…