Kotle na dřevo

Nejekologičtějším a trvale obnovitelným zdrojem vytápění je dřevo. Emise CO2, které se vyprodukují při spalování, totiž strom předtím spotřeboval jako “palivo” pro vlastní růst. Průměrný strom spotřebuje za svůj život 24 miliónů m3 oxidu uhličitého – skleníkového plynu způsobujícího klimatické změny.

Pokud se tedy chcete chovat skutečně ekologicky, nebo jenom prostě máte vlastní les, a vybavení pro těžbu dřeva, tak je kotel na dřevo produktem právě pro Vás.

Jenom je škoda, že dosud nikdo nevymyslel automatický kotel na palivové dřevo. Stále je tedy tím nejideálnějším řešením instalace kotle na dřevo v kombinaci s akumulační nádobou. Pak to funguje tak, že přijdete domů, zatopíte, a přebytky tepla se ukládají do akumulační nádoby. Poté co kotel v noci vyhasne, tak ještě do druhého dne vytápíte dům teplem z akumulační nádoby.

Navrhneme Vám vhodný kotel a a případně i správně dimenzovanou akumulační nádobu.

Námi preferované kotle na dřevo, na které zajišťujeme i servis, a na některé z nich i dotace:

Benekov D18 unikátní kotel na dřevo

Skutečně unikátní a do posledního detailu promyšlený kotel na dřevo.

  • Systém detekce váhy zbytkového paliva. Zabezpečuje automatický stáložár tak, že při poklesu hmotnosti paliva dojde k vypnutí ventilátoru. Díky tomu zůstane stáložárná vrstva ve spalovací komoře několik hodin.
  • Integrované hlídání teploty vratné vody. Není nutný žádný Ladomat či jiný způsob pro zabezpečení teploty vratné vody do kotle. Zapojení s akumulační nádobou může být tedy samotížné bez čerpadla.
  • Protikorozní ochrana systémem kompaktní teplé komory. Stěny přikládací komory nejsou přímo ochlazovány vodou. Kompaktní spalovací komora je samostatným prvkem, který je izolován od stěn kotlového tělesa.
  • Úplný spodní přívod primárního vzduchu do zplyňovací komory. Díky originální konstrukci spalovacího prostoru a systému přívodu primárního a sekundárního vzduchu palivo odhořívá rovnoměrně a s konstatním výkonem (palivo nenahoří v celém objemu násypky, ale odhořívá jen ve spodní vrstvě).
  • Mechanické turbulátory ovládané z vnějšku kotle. Pro jednoduché a třeba i každodenní očištění velké části předávacích ploch v kotli.
  • Chytrý regulátor EM800D. Umožňuje nastavit výkon kotle v rozmezí 50-125%. Po většinu topné sezóny stačí nastavení na 50%, což zajistí dlouhou dobu hoření. Intuitivní regulátor dokáže řídit nabíjení akumulační nádoby, ohřev bojleru, a ekvitermní regulaci teploty topné vody. Lze rozšířit o řízení dalších topných okruhů, ovládání přes internet…
  • Variabilita pro umístění v kotelně. Pravolevá spodní dvířka, připojovací nátrubky zleva i zprava.
  • Optimalizované keramické díly. Keramické tvarovky jsou dělené, což snižuje teplotní pnutí a umožňuje použít kvalitní materiály pro teplotně exponované místa.
  • Šikmá přikládací dvířka. Pro komfortní přikládání nejen dřeva, ale i suché štěpky či pilin (kotel je cerifikován na suché palivové dřevo, ale konstrukce kotle umožnuje topení i jinými dřevními palivy).

A pro ty, kdo nevyhledávají ty nejmodernější technologie, ale naopak chtějí jednoduchý kotel:

Rojek .. KTP – Oblíbený kotel s jednoduchou konstrukcí bez ventilátoru. 3. emisní třída.

Je sice certifikován na uhlí, ale výrobce uvádí jako další alternativní paliva dřevo, štěpku, piliny… Dokonce nemusí být až tak suché, pouze je potřeba si uvědomit, že vlhčí palivo snižuje výkon kotle.Výrobce nepožaduje žádné speciální zapojení, ani ochranu teploty vratné vody. Kotel může být zapojen i k samotížnému topnému systému.

Atmos DC .. S – Nejprodávanější kotle na dřevo v ČR.

Jsou jednoduché – žádná elektronika ani řídící deska. Z elektrické výbavy mají kotle pouze odtahový ventilátor, spalinový termostat a provozní termostat. V případě poruchy je tedy není oprava zbytečně drahá.

Přikládací prostor je konstruovaný ze 6mm plechu pro delší životnost kotlového tělesa. Při zapojení kotle je nutno dbát na to, aby byla zabezpečena teplota vratné vody minimálně 65°C.