OBLAST ELEKTROINSTALACE

Nabízíme Vám komplexní služby v oblasti elektroinstalace SILNOPROUD - přípojky NN včetně inženýrských.

Zajišťujeme kompletní realizaci slaboproudých datových rozvodů, PC sítě (ethernet, wi-fi) rozvody včetně kompletace všech prvků. Měření a regulaci (MaR). Zabezpečovací technika EPS a EZS.

Provedeme kabeláže koaxiálními kabely pro TV antény v kombinaci s radiovou, dále satelitů a celkového zprovoznění a zaučení pro uživatele.

Nabízíme také elektroinstalace pro elektrické topení, včetně ovládání, měření a regulace, a to i pro ostatní topné systémy. Zajišťujeme také přípojky NN elektrické energie, rozvaděče, uzemnění a bleskosvody pro haly, sklady i zemědělské objekty.

Montujeme bezdrátové či kabelové elektronické zabezpečovací systémy do rodinných domů, bytů, samostatných objektů určených k podnikání atd.

Pro veškeré elektroinstalace, uzemnění a bleskosvody zajistíme projektovou dokumentaci a po dokončení  výchozí revizní zprávu i s úpravou projektové dokumentace dle skutečného stavu. Také provádíme periodické revize ručního nářadí, přístrojů, elektrických spotřebičů, objektů a hromosvodů.