INSTALACE ROZVODŮ TOPENÍ

Projektování rozvodů vytápění – projekty systémů rozvodu tepla v objektech – Montáže rozvodů vytápění – pokládání rozvodů tepla v objektech – Opravy rozvodů vytápění – opravy rozvodů tepla v objektech – Havárie topení – akutní opravy poruch rozvodů tepla v domech – Rekonstukce vytápění – renovace otopných systémů budov (realizace a rekonstrukce kotelen, výměníkových stanic, výměny kotlů)

Systémy vytápění – naše firma se zabývá instalací všech rozšířených druhů vytápění budov

Lokální vytápění – systémy vytápění místností lokálními topidly – Ústřední vytápění – systémy centrálního vytápění objektů z jedné kotelny – Teplovodní vytápění- topení pomocí teplovodních otopných těles, tzv. radiátorů – Podlahové vytápění-systémy pro podlahové topení v místnostech a objektech

Zdroje tepla – topidla – provádíme instalaci a montáž topidel nejpoužívanějších druhů a typů.

Topidla klasická – zdroje tepla s nízkými pořizovacími náklady – Kotle na tuhá paliva- kotle na dřevo, uhlí, koks, pelety – Kotle plynové – kotle na zemní plyn – Kotle elektrické – kotle na elektřinu – Topidla alternativní – specializujeme se na využití solární energie, neboť se jedná o zdroje tepla s nízkými provoznímy náklady – Teplená čerpadla – vzduch –vzduch, voda-voda, vzduch-voda, země-voda – Solární kolektory – sluneční kolektory, zajišťující solární topení a ohřev teplé užitkové vody, ušetří spoustu nákladů na topení.

Při realizaci rozvodů topení používáme certifikované materiály Cu (měď), AL-PEX, svařované, pájené a lisované spoje nebo ucelený systém bez spoje v zemi, kde je zapotřebí rozdělovač. Rádi vám poradíme co je nejlepší variantou vytápění pro daný objekt.